By A Web Design

goo

Adamlık

 

Yerkürede tahminen iki buçuk milyon canlı türü yaşıyor. Bunlardan biri insanoğlu. Biri hariç hepsi prensipleri olan, kararlı, güvenilir canlılardır. Liste dışı olan varlık da, Allah'ın akıl verdiği, yol gösterdiği, yaratılanların en üstünü veya mahlukların en aşağılığı... Ortası yok.

Bir eşek, bakteri, kıtkanatlı bile adamlıkta insan cinsine ders verir. Aç köpekler dahi karnını doyurma peşindedir. Hiç bir mahlukat zevk için ya da biriktirmek için başka bir canlıya kast etmez. Doyumsuz olan, vicdansız, gözünü kan bürümüş yaratıklar halinde saldıran, in, cin, hayvan, bitki demeden katleden, mahlukatın neslini kurutan biri hariç...

İnsanı en aşağılıktan en yüce makama taşıyan, adamlık özelliği katan bir takım değerler vardır. Mesajın geliş amacı da, eğitim-öğretim de bu değerleme içindir. Ademoğlu bilgi biriktirmek ve medeniyetini geliştirmek için çalışmalıdır. Tarih; iyiyle kötünün mücadelesi iken, kısa ömrüyle şeytanın ateşine odun atmamalıdır. 

Kur'an'da bahsedilen kavimlerin bugün yaşadığı ama farklı kelimelerle ifade edildiği gözden kaçırılmamalıdır. Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar deyişinin binlerce kez sağlaması yapılmışken, geçmiş tekrar analiz edilmelidir. Sonuçta hiç kimse, gideceği yer aynı iken, uyarıcının mesajı açık seçik ortada iken görmezden gelemez, sorumluluktan vareste tutulamaz. 

İnsanlar gibi toplumlar da doğar, büyür ve ölürler. Toplumların ölümü başkalaşma, dönüşme şeklinde olur. Tıpkı, Hititler, Truvalılar, Romalılar gibi. Evrenin yaşının 14 milyar, dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl, insanlık tarihinin 10 bin yıldan bahisle, ortalama bir insan ömrünün 70 yıl olduğu düşünülürse; özellikle son yüzyılda yarattığı tahribatın boyutu içler acısıdır.

 

Kaypakların en iyi yaptığı iş kahpeliktir. Eski savaşlar mertçe yapılırdı. Bugün ise namertlik geçer akçe. Bir butona basarak, on binlerce canı yoketmek korkakların, kahpelerin işidir. Yaşasın zalimler için cehennem.

Adam kelimesinin tek anlamı erkek değildir. Daha çok, sözüne ve kendisine güvenilen erkek ya da kadın kişiler için kullanılır. Sözün özü; insanoğlu tecrübe kazandıkça olgunlaşır adam olur, toplumlar olgunlaşır millet olur. Olgunlaşamadan çürüyenler de metan gazı çıkarırlar.

 

1 Aralık 2016 - 23:30

Joomla Templates by Joomla51.com