By A Web Design

goo

Evet ama yetmez

Fatih'e kadar olan eski devletler ve Osmanlı'nın yönetimine ilkel hanedanlık dönemi denilebilir. Fatih'le birlikte mutlak monarşi sistemi oturmuştur. Sancılı arayışların sonunda 2.Abdulhamit'le 1876'da meşruti monarşiye diğer bir deyişle parlamenter monarşiye geçilmiştir. 1920-1923 yıllarında İstiklal Harbi'nin verilmesi çifte rejimin zorluğuyla yaşanmıştır. Osmanlı'nın son meclisi yeni devletin ilk meclisi olmuş, 1923'te rejim değişikliğiyle Türk Devlet Yönetim Sistemi, Parlamenter Cumhuriyet olmuştur. Buna 1. Cumhuriyet diyebiliriz. 1950 seçimleriyle biçim olarak demokrasi tohumunun atılmıştır. 1961 ihtilaliyle 2. Cumhuriyet, 1982 darbesiyle de 3. Cumhuriyet fiili olarak ilan edilmiştir. 2000'ler demokrasi tohumunun çimlendiği ve serpildiği yıllardır.

16 Nisan 2017 tarihi fiili olarak 4. Cumhuriyet olacaktır. Birinci; varolma savaşı verildikten sonra küllerinden doğan bir devletin rejimidir. İkinci ve üçüncünün özelliği ise dış mihrakların içerideki siyasi müstevlileri ile birlikte yönetime müdahale etmeleridir. 4.Cumhuriyet'i özel yapan, Türk tarihinde ilk defa yönetim biçimine halkın karar vermesidir. Bu Parlamenter Cumhuriyet'ten Başkanlık Cumhuriyeti'ne geçiştir.

Referandumla birlikte taşlar yerinden oynatılmalı, kurumlar alt üst yapılmalıdır. Anayasa yeniden yazılmalı, siyasi partileri ve seçim sistemi yenilenmelidir. Osmanlı'yı öldüren ve yeni devleti hasta eden virüsler yok edilmelidir. Siyasi partilerin tüzel kişiliği kuvvetlendirilmeli, milletvekilleri asli görevlerine döndürülmelidir. Mutlaka adalet reformu yapılmalı, hakimler ve savcılar zihinlerde bile ayrılmalıdır. Eğitim sistemi devletin denetiminde özerkleştirilmelidir. Yerel yönetimler yasası ciddiyetle ele alınmalıdır. Her bireye ve gruba, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma lüksü hissettirilmelidir.  

Elbette her değişiklikte olduğu gibi sistemin oturması zamanla ve sancılı olacaktır. Eksiğiyle fazlasıyla yeni tartışmalar doğacaktır. Mühim olan eleştirilerin yapıcı olması, yeni cumhuriyeti güçlendirmesidir. Vatanını ve milletini seven bu geçiş sürecine olumlu katkı yapmalıdır.

 

12 Nisan 2017

Joomla Templates by Joomla51.com